SH Figuarts Super Saiyan 4 Son Goku and alternate color gi Goku at Tamashii Nation 2015

SH Figuarts Super Saiyan 4 Son Goku and alternate color gi Goku at Tamashii Nation 2015