SH Figuarts Super Saiyan 3 Vegeta, Goku and Porunga at Tamashii Nation 2015

SH Figuarts Super Saiyan 3 Vegeta, Goku and Porunga at Tamashii Nation 2015